Termeni si conditii

DEFINIȚII GENERALE

 PASSILLO, www.passillo.ro, numit în continuare PASSILLO, este brandul societății Comerciale SC-AFTER-TASTE.SRL, organizată în bază legii române, cu sediul în Constanța, Strada Victor Tipu 112, cod de identificare fiscală RO 29914081, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J13/525/2012 , având deschis contul în lei RO64BTRLRONCRT0249983801 la  BANCA TRANSILVANIA

SITE/DOMENIU:

 •           toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;

 •           conținutul oricărui buletin informativ sau e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENȚILOR săi de către PASSILLO prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

 •           orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al PASSILLO UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

 •           informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de PASSILLO într-o anumită perioadă;

 •           informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care PASSILLO are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

 •           date referitoare la PASSILLO, sau alte date privilegiate ale acesteia.

SERVICIU-serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale SITE-ULUI, în sensul acordării posibilității CLIENTULUI să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (i.e. telefonic).

UTILIZATOR-Persoană fizică sau juridică de drept public sau privat care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare între anaradu.com și acesta.

CONT-ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur UTILIZATOR accesul la zone restricționate ale SITEULUI prin care se face accesul la SERVICIU.

CLIENT-Persoană fizică sau juridică de drept public sau privat care are sau obține acces la CONȚINUT și SERVICIU, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare între passillo.ro și acesta, sau persoană fizică sau juridică care beneficiază de pe urma produselor și/sau serviciilor oferite de PASSILLO și achiziționate de către acesta prin folosirea SERVICIULUI

DOCUMENT-prezențele Termeni și Condiții

BULETIN INFORMATIV / NEWSLETTER-mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către PASSILLO într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea passillo.ro cu referire la informațiile conținute de acesta.

TRANZACȚIE –rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs / serviciu de către PASSILLO către Client indiferent de modalitatea de livrare.

CONTRACT la distanță-conform definiției cuprinse în O.U.G ( Ordonanța de urgență a Guvernului ) nr. 34/2014.

1. POLITICA GENERALĂ

Acest document stabilește termenii și condițiile de utilizare ai siteului/conținutului/serviciului de către utilizator sau client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între PASSILLO și acesta.

1. a. Accesul la serviciu se face exclusiv prin accesarea siteului public Passillo.   

1. b. Folosirea, inclusiv dar nelimitandu-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, conținutului/serviciului, implică aderarea utilizatorului sau clientului la prezențele termene și condiții în afară de cazul în care conținutul respectiv nu are condiții de folosire distinct formulate.

1. c. Prin folosirea siteului/conținutului/serviciului, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse siteului, conținutului, serviciului, PASSILLO sau oricărui terț cu care PASSILLO are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

1. d. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru document:

1.d.1. Acesta renunță la: accesul la serviciu, alte servicii oferite de PASSILLO prin intermediul siteului, primirea buletinelor informative și/sau comunicarilor din partea PASSILLO de orice natură (electronic, telefonic, etc), fără nicio garanție ulterioară din partea PASSILLO.

1.d.2. PASSILLO va șterge toate datele care fac referire la acesta din bază sa de date, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

1. e. Clientul / Utilizatorul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta documentul, sub formă în care acesta va fi disponibil în acel moment.

1.f. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art 1.4, acesta poate să contacteze PASSILLO, sau să folosească legăturile din conținutul primit de la PASSILLO destinate acestui scop.

1. g. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea documentului pe perioada derulării unui Contract, sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de PASSILLO.

1. h. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de PASSILLO și își revoca acordul exprimat în favoarea documentului pe perioadă derulării unei Comenzi, PASSILLO va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

2. Conținut

2.a. Conținutul informativ/imagistic prezentat pe siteul passillo.ro este proprietatea intelectuală a PASSILLO.

2.b. Clientului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, transferul, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de PASSILLO, includerea oricărui conținut în afară siteului passillo.ro, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al PASSILLO asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al PASSILLO.

2.c. Orice conținut la care Utilizatorul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între PASSILLO și acesta, și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea  PASSILLO cu referire la acel conținut.

2. d. Clientul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale documentului.

2. e. În cazul în care PASSILLO conferă Clientului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Utilizatorul are sau obține acces în urmă acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelori conținuturi definite în acord, numai pe perioadă existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau al perioadei definite în acord, conform condițiilor definite în acord, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea PASSILLO pentru respectivul Utilizator, Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urmă acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

2. f. Nici un conținut transmis către Utilizator sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea  PASSILLO și/sau al angajatului PASSILLO care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

2. g. Orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de Acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există, este interzisă.

3. Contact

3.a.PASSILLO publică pe site datele complete și corecte de identificare și contactare a sa de către Client sau Utilizator.

3. b. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Utilizatorul sau Clientul permite PASSILLO să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloace electronice.

3. c. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea PASSILLO de a contacta Utilizatorul sau Clientul.

3. d. Accesarea siteului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate PASSILLO se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Utilizatorului sau Clientului și PASSILLO, considerându-se astfel că acesta consimte primirea notificarilor din partea PASSILLO în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.

3. e. PASSILLO își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).

4. Buletin informativ/Newsletter

4.a. Primirea buletinului informativ presupune completarea unui formular de către Utilizator sau Client și acceptarea necondiționată a documentului, în cazul în care nu și-a exprimat deja acest acord.

4. b. Datele preluate de la Utilizator sau Client în scopul expedierii buletinului pot și vor fi folosite de către PASSILLO  în limitele Politicii de confidențialitate.

4. c. Renunțarea la primirea buletinului informativ de către Utilizator sau Client, se poate face în orice moment:

4.c.1. Folosind legătura special destinată din cadrul oricărui buletin informativ primit.

4. c. 2. Prin modificarea acceptului sau de a primi buletinul și folosind pagini din zonele restricționate, prin folosirea contului.

4. c. 3. Prin contactarea  PASSILLO, conform cu informațiile de contactare, și fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte sa poată să pretindă celeilalte daune-interese.

4. d. Renunțarea la primirea buletinului informativ nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document.

4. e. PASSILLO își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora va trimite buletinul informativ cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Utilizator sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi buletinul informativ, fără nici un angajament ulterior din partea PASSILLO, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

4. f. PASSILLO nu va include în buletinele sale informative transmise Utilizatorului sau Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub forma de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al PASSILLO, la momentul expedierii buletinului.

 5. Politica de vânzare online

5. a. Accesul la serviciu este permis oricărui utilizator care posedă sau își creează un cont.

5. b. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Utilizatorul va trebui să accepte prevederile documentului.

5. c. PASSILLO poate limita accesul clientului la serviciu, în funcție de comportamentul său anterior.

5. d. Este interzisă partajarea unui cont între mai mulți clienți.

5. e. În situația în care se descoperă accese de acest gen, PASSILLO își rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul clientului la conținut sau serviciu.

6. Produsele oferite de PASSILLO

6.a Produsele comercializate prin intermediul passillo.ro sunt noi, în ambalajul  PASSILLO și în momentul livrării sunt însoțite de factura fiscală.Produsele și serviciile sunt oferite în condițiile respectării prevederilor prezentului document și în limita stocului disponibil. Din acest motiv PASSILLO își asumă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăsește în oferta curentă a PASSILLO. 

6. b  Prețurile prezentate includ TVA (19%).Prețul de achiziție tipărit pe factură va fi același cu cel stabilit de consilierul clienți PASSILLO în momentul confirmării comenzii ca fiind comandă fermă.

6.c   Chiar dacă, în ciuda eforturilor noastre, un mic număr de produse pot avea pe site prețuri greșite, stabilite în mod eronat de către aplicația noastră informatică, întotdeauna se consideră preț final cel acceptat de către client în cadrul discuțiilor purtate cu consultanții și clienții PASSILLO. Dacă prețul real al produsului este mai ridicat decât prețul afișat pe site, consultanții noștri de vânzări sunt îndreptățiți să vă satisfacă cererea de a va livra produsul la prețul publicat pe site, numai în măsura în care vom putea face acest lucru, după cum și dumneavoastră sunteți îndreptățit să refuzați comanda respectivă.

6.d   PASSILLO nu oferă nici o garanție, în mod expres, nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la, funcționarea acestui site, informația, corectitudinea descrierilor, actualizarea conținutului, produsele de pe site precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres ca folosirea acestui site și cumpărarea produselor sau serviciilor conexe se face pe propriul risc, singura derogare reprezantand obligația PASSILLO de a acorda utilizatorilor dreptul de denunțare unilaterală a contractului conform legislației în vigoare, drept detaliat mai jos în acest document. Imaginile publicate pe site sunt cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile prezentate în orice mod (culoare, accesorii, aspect, etc.).

7. Valabilitatea ofertelor

7.a. PASSILLO își rezervă dreptul de a modifica tarifele practicate pentru produsele și/sau serviciile disponibile pe site fără notificarea în prealabil a Utilizatorului sau Clientului.

7. b. Prețul de achiziție al produselor și serviciilor este cel din momentul emiterii comenzii, în limita stocului disponibil.

7. c. Prețul de achiziție al produselor și serviciilor promoționale este cel din momentul emiterii comenzii, în limita stocului disponibil și/sau al perioadei promoționale, în cazul în care aceasta este definită.

7. d. Prețul de achiziție al produselor sau serviciilor dintr-o comandă emisă nu se poate modifica la un moment ulterior emiterii acesteia decât cu acordul părților.

7. e. Prețul de achiziție al produselor și/sau serviciilor dintr-un contract onorat nu se poate modifica.

7. f. Clientul poate renunța la produsele și serviciile achiziționate prin comandă, numai în perioada de timp cuprinsă între emiterea comenzii și transformarea acesteia în contract, doar în cazul în care metodă de plată aleasă de acesta este ramburs.

7. g. Clientul poate renunța la produsele și/sau serviciile achiziționate prin contract.

7. h. Promoțiile și reducerile se aplică doar în perioada menționată pe materialele de promovare, iar prețurile se calculează conform condițiilor stipulate în cadrul acestora.

7. i. În cazul returnării produselor aflate în promoție: Dacă prin înlăturarea unui/unor produse nu se mai respectă condițiile stipulate pe materialele de promovare, prețul produsului/produselor rămase în comandă se calculează fără aplicarea promoției!

8. Comanda online

8.a. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe site.

8.b. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte ca toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comanda emisă.

8. c. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că PASSILLO poate să îl contacteze, în următoarele scopuri / situații, prin orice mijloc disponibil / agreat de PASSILLO, în funcție de scop/situație:

8.c.1. Validarea disponibilității produselor și a cantităților achiziționate de Client.

8. c. 2. Validarea de către Client a contravalorii comenzii efectuate.

8.c.3. Stabilirea de comun acord a detaliilor de livrare a produselor. 

8. d. PASSILLO poate denunță automat comanda efectuată de către Client, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără că vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri: 

8.d.1. Datele furnizate de către Client, pe site sunt incomplete sau incorecte

8. d. 2. Activitatea Clientului pe site poate și/sau produce daune de orice natură de partea Cruel  și/sau partenerilor acestuia

8.d.3. fără nicio justificare. 

8.e. Clientul poate renunța la o comandă efectuată, atunci când este contactat conform 8.c.

8.e. Din momentul în care Clientul valideaza comanda efectuată sau în care PASSILLO informează Clientul cu privire la comanda sa validată, comanda acestuia devine Contract la Distanță, aplicându-se astfel definițiile cuprinse în O.U.G ( Ordonanța de urgență a Guvernului ) nr. 34/2014, denumit în cuprinsul acestui document Contract, la care se anexează, dar fără a se limita la, prezențele Termeni și Condiții.

8. f. Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitandu-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea  PASSILLO, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciata în orice mod de pe urma încălcării acestora. 

8. g. În cazul în care un Client își modifica datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate contractele în derulare existențe la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării.

8. h. Este permisă folosirea unui singur voucher de către Client pe o comandă efectuată online. Folosirea a mai multor vouchere va duce la anularea comenzii de către reprezentanții PASSILLO.

8. i. Programul de preluare al comenzilor este de luni până vineri între orele 09:00-17:00                   , livrarea urmând a se efectua de către curier de luni până vineri între orele 09.00 – 18.00, sâmbătă 09.00 – 14.00.

9. Plata produselor

9. a Produsele comandate trebuie achitate integral, în caz contrar nu se va efectua livrarea. Plata produselor comandate de pe site-ul passillo.ro conform acestor “Termeni și Condiții” se poate efectuă la livrarea produselor (ramburs) sau prin virament bancar.

10. Livrarea

10.a Livrarea produselor se va face oriunde în țara, în termen de 3-7 zile. În cazul în care nu se va reuși livrarea în termenul menționat, veți fi contactat(a) telefonic.

PASSILLO își rezervă dreptul să efectueze confirmarea comenzilor înainte de onorarea lor prin contactarea clienților.

Livrarea se face prin curier rapid iar transportul este gratuit.

10.b În cazul în care clientul nu este găsit la adresa menționată, în intervalul orar stabilit de comun acord, curierul nostru va reveni încă o data după ce reușește să ia contact cu acesta, după care comanda va fi anulată și produsul returnat la sediu Cruel, clientul urmând să suporte costurile unei noi livrări, indiferent de valoarea produselor comandate.

Adresa de livrare a produsului se va confirma împreună cu consilierul clienți Cruel, numai în scris prin email. 

În cazul clienților care au în istoricul comenzilor livrări refuzate , PASSILLO își rezervă dreptul de a nu expedia comenzile.

10. c. Recepția produselor reprezintă acceptul clientului ca produsele au ajuns în stare bună și funcționează și o reprezintă semnătura pe documentele fiscale legale. Factura constituie contract de vânzare/cumpărare conform legislației românești în vigoare. Clientul își exprimă acordul explicit la semnarea facturii cu privire la faptul că a primit produsul (produsele) care este (sunt) conform cu comanda și cu nevoile acestuia.

10.d PASSILLO își rezervă dreptul sa întârzie sau să anuleze livrări ale produselor comandate dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de PASSILLO care includ: incendii, explozii, inundații, epidemii, greve, acțiuni guvernamentale, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile sau alte impedimente de forță majoră conform uzanțelor legii românești.

10. e. Valoarea maximă a daunelor ce pot fi plătite de PASSILLO față de orice client în cazul nelivrarii sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumei încasate de PASSILLO de la acest client.

11. Garanția produselor

Condițiile de garanție sunt în conformitate cu Legea 449/2003 și O.G. 21/1992. La solicitarea garanției este necesară prezentarea produsului defect în ambalajul original, împreună cu accesoriile aferente, copie de pe factura fiscală și certificatul de garanție în original. În cazul în care produsele ajung neînsoțite de aceste documente, produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără a i se soluționa garanția.

 12. Returnarea produselor

Puteți schimba sau returna un produs în termen de 14 zile calendaristice de la data livrării. 

„Consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor“ conf. O.U.G ( Ordonanța de urgență a Guvernului ) nr. 34/2014, pentru persoanele fizice ce achiziționează produse din siteuri, folosind tehnicile de comunicare la distanță, aplicându-se definițiile cuprinse în O.U.G ( Ordonanța de urgență a Guvernului ) nr. 34/2014. 

Clientul PASSILLO poate returna produsele achiziționate în următoarele situații:

1. Produsul care nu este conform cu specificațiile de pe site;

2. Coletul prezintă deteriorări severe;

3. Au fost livrate alte produse;

4. Clientul este obligat să notifice PASSILLO , intenția să de a returna produsele achiziționate, prin orice mijloc de comunicare scrisă la adresa de email passillosrl@gmail.com în termen de maximum 14 zile calendaristice de la primirea produselor și/sau serviciilor ;

Clientul este obligat să notifice PASSILLO, intenția să de ai fi înlocuite produsele achiziționate, conform art. 12.a.4, prin orice mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/etc) în termen de maximum 14 zile calendaristice de la primirea produselor și/sau serviciilor.

5.Clientului care a notificat  PASSILLO  îi revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a făcut referire vor fi returnate la firmă în maximum 14 zile calendaristice de la data expedierii notificării, în caz contrar  considerând cererea nefondată/invalidă;

6.În cazul returnării produsului în condiții defavorabile(murdar, purtat,găurit,țesătura stricată) ne rezervăm dreptul de a nu oferi banii ramburs.

7. În cazul rambursării contravalorii produsului, aceasta se va face în cel mult 14 de zile de la data recepționării produselor, prin virament bancar.

8. În cazul înlocuirii produsului cu unul identic, conform 12.1.4, înlocuirea se va face în condițiile și limitele unei comenzi normale.

9. În cazul în care Clientul care a returnat un produs în conformitate cu prevederile anterioare,iar PASSILLO nu dispune de un produs identic pentru înlocuire, acesta va oferi clientului contravaloarea produsului.

10. Contravaloarea serviciilor suplimentare(taxa transport/curier) nu se rambursează.

11. În toate cazurile, cheltuielile de returnare/re-expediere vor fi suportate de către client 

12. Ruperea etichetelor sau sigiului de securitate atrage după sine scoaterea produselor din categoria celor returnabile.

Este necesară completarea unui Formular de retur online. Produsele returnate se trimit la \SC AFTER-TASTE SRL.

13. Fraudă și SPAM

Calitatea serviciilor de hosting, link-urile către alte site-uri, erori de funcționare

Site-ul passillo.ro este găzduit de serverele unei terțe firme. PASSILLO nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări, sau actualizări ale scripturilor programate. PASSILLO nu va putea fi făcută răspunzătoare pentru erorile apărute datorită folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului PASSILLO. PASSILLO nu răspunde de conținutul, calitatea sau natură site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul passillo.ro Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor în cauză.

Abonarea și dezabonarea la newsletter

Abonare și dezabonarea la newsletterul site-ului passillo.ro este gratuită și voluntară, și implică acceptarea următorilor termeni de utilizare. Mesajele trimise nu sunt nesolicitate și oricând va puteți dezabona urmând instrucțiunile din subsolul fiecărui email. Mesajele trimise respectă legea Comerțului Electronic în ceea ce privește comunicarea comercială așa cum este ea stipulată de legislația românească și internațională.

Utilizarea newsletterului se face în aceleași condiții de limitare a răspunderii din punctul de vedere al conținutului precum se autorizează și folosirea site-ului, în condițiile prevăzute de prezentul document, iar politică de confidențialitate este descrisă pe larg în secțiunea următoare. PASSILLO deține toate drepturile asupra conținutului newsletterului trimis către abonați în aceleași condiții ca și pentru informațiile publicate pe site, în concordanță cu prevederile acestui document.

Abonații newsletter-ului PASSILLO pot retrimite aceste comunicări comerciale și altor persoane, pe răspunderea lor, și în condițiile în care nu au modificat nici structura, nici conținutul mesajelor respective. Persoanele care au primit de la abonații newsletter-ului Cruel mesajele comerciale, se consideră că au fost informate în prealabil de către abonați despre prevederile prezentului articol. În acest context, PASSILLO nu poate fi făcut răspunzătoare sub nici o formă de acțiunile abonaților săi.

PASSILLO își rezervă dreptul de a restricționa accesul oricărui abonat la newsletter, dacă are orice fel de motive pentru a crede că abonatul respectiv nu respectă prevederile prezentului document.

13.1. PASSILLO nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin nici un mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/etc) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

13.2. Clientul / Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.

13.3.passillo.ro declină orice responsabilitate, în situația în care un Utilizator / Client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele PASSILLO.

13.4. Clientul sau Utilizatorul va informa PASSILLO asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

13.5. PASSILLO nu promovează SPAM-ul.

13.6. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru ștergerea acesteia.

13.7. Comunicările realizate de către PASSILLO prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

13.8. Următoarele scopuri atinse sau nu vor fi considerate tentativă de fraudare a siteului/conținutul și/sau PASSILLO și se va pune în mișcare cercetarea penală împotrivă aceluia sau acelora care a(u) încercat să sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

13.8.1. de a accesa datele de orice tip ale altui utilizator/Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă.

13.8.2. de a altera sau altfel modifica conținutul siteului sau Conținutului expediat prin orice metodă de către Cruel către Utilizator / Client

13.8.3. de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează siteul

13.8.4. de a accesa sau a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legala necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către PASSILLO către Utilizator/ Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

  14. Limitare de responsabilitate

14.a. PASSILLO nu poate fi ținuta responsabilă în fața nici unei persoane fizice sau juridice care folosește sau se bazează pe conținut.

14. b. PASSILLO nu poate fi ținuta responsabilă pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu /etc) ce rezultă din folosirea sau din încapacitatea de folosire a informației de tip conținut prezentată sau nu pe site sau pentru orice tip de erori sau omisiuni în prezentarea conținutului care pot conduce la orice fel pierderi.

14. c. În cazul în care un Utilizator/Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către PASSILLO, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate sa contacteze pentru detalii  PASSILLO, conform detaliile de contact, astfel încât PASSILLO să poată luă o decizie în cunoștință de cauză.

14. d. PASSILLO nu garantează utilizatorului sau clientului acces pe site sau la serviciu și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al PASSILLO.

14. e. PASSILLO nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

14. f. PASSILLO este exonerata de orice vina în cazul utilizării siteurilor și/sau al conținutului transmis către Utilizator sau Client prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), prin intermediul siteurilor, e-mail-ului sau al unui angajat al PASSILLO, atunci când aceasta utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură de partea Utilizatorului, Clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.

14. g. PASSILLO nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

14.g.1. serviciul/produsul va fi potrivit cerințelor clientului

14.g.2. serviciul/produsul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel

14.g.3. produsele/serviciile obținute gratis sau contracost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului

14.h. Operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu  sub nici o  responsabili pentru relațiile  consecințele acestora rezultând din, dar nelimitandu-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări,  oricare alt  de relație /  / tranzacție / colaborare / etc. care  apărea  client  utilizator  oricare dintre cei care își fac promovare    prin intermediul siteului.

   15. Politica de confidențialitate

15.a.  PASSILLO garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către PASSILLO pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc. numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor personale către PASSILLO nu implică obligativate din partea utilizatorilor iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita în mod gratuit ștergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare în vederea ștergerii acestora din baza de date, se va data, semna și trimite de către persoană înscrisă în bază de date prin e-mail la passillosrl@gmail.com sau la numarul de telefon: 0774623946

15. b. PASSILLO  se obligă că datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția operatorului de marketing direct. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în bază legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

15. c.  Informațiile furnizate către PASSILLO sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personalului OFG, abonarea la newsletter, etc), conform legilor în vigoare. PASSILLO nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terți, nu încurajază spam-ul, și nu face publice datele furnizate de clienții săi fără acordul explicit al acestora.

15. d.  PASSILLO certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanța cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se număra (enumerarea nu are un caracter limitativ):   

•            dreptul de a cere PASSILLO să vă confirme prelucrarea sau nu a datelelor Dumneavoastră personale, în mod gratuit;

 •           dreptul de a cere PASSILLO să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001;

 •           dreptul de a cere PASSILLO să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor Dumneavoastră personale;

 •           dreptul de a cere PASSILLO să înceteze expedierea de mesaje promoționale.

 Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna și trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa passillosrl@gmail.com

PASSILLO nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale. PASSILLO nu poate fi făcut răspunzător în nici un fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate de  în scopul precizat în prezentul document.

16. Forța majoră și cazul fortuit

16. a. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumba în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

16. b. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștință celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

16. c. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la aceasta obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

16. d. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără  vreuna dintre ele  poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

16. e. Partea care  evenimentul de   trebuie  facă  imposibilității executării obligațiilor  termen de 30 zile de la  producerii evenimentului dar  limitele art. 16. c.

17. Litigii

17.a. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc siteurilor și/sau al oricărui conținut trimis de către PASSILLO Utilizatorului/Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prezențele “Termeni și condiții de utilizare”.

17. b. Orice dispută cu referire la prezențele “Termeni și Conditii” care ar putea să apăra între Utilizator/Client și PASSILLO se vă rezolva pe cale amiabila.

17. c. PASSILLO nu răspunde de nici o pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor și condițiilor.

17. d. Orice dispută de orice fel care ar putea să apăra între Utilizator și PASSILLO sau partenerii săi se vă rezolva pe cale amiabila. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

17. e. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalida, indiferent de cauza, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

17. f. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

 18. Dispoziții finale

18.a. PASSILLO își rezervă dreptul de a putea efectuă orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului, inclusiv modificări ce ar putea afecta site-ul și/sau orice conținut fără notificare prealabilă a Utilizatorului sau Clientului.

18.b. PASSILLO nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

18. c. PASSILLO își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare. Excepție fac paginile în care sunt prezentate firmele partenere sau ofertele acestora și unde nu vor fi introduse bannere de natură concurențială.

Orice altă problemă cauzată de produsele și serviciile prezentate pe passillo.ro                    și care nu este deja tratată de nici un articol din prezentul document, se va soluționa pe cale amiabila în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator.

În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabila, competența revine instanțelor de judecată române sau unui organism de rezolvare a disputelor alternativ, agreat de ambele părți. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții de Utilizare a site-ului passillo.ro, clientul își asumă în totalitate consecințele ce decurg din folosirea în aceste condiții a site-ului.